CIPU – TOTE THAI KIDD XS

3,200.00 ฿

2 smart pockets

มีซิปซ้อนใต้ท้องกระเป๋า เอกลักษณ์กระเป๋า CiPU ใช้ใส่ของที่ใช้แล้ว เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เพื่อให้ไม่ปะปนกับของใช้สะอาดด้านในกระเป๋า และมีช่องฉุกเฉินใช้ใส่ของส่วนตัวของคุณแม่ เช่น โทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ ที่ต้องการความรวดเร็วในการหยิบใช้งาน

In stock

Categories: ,